Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

ingediend buiten Omgevingsloket om?

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Bij vergunningaanvragen die via het Omgevingsloket worden ingediend ontvangt de gemeente geautomatiseerd een signaal vanuit het DSO; in dat geval kan het VTH-systeem de aanvraag automatisch registreren. Bij aanvragen die op papier rechtstreeks bij de gemeente ingediend worden is handmatige registratie nodig in het VTH-systeem. Tevens wordt onverwijld een bevestiging van ontvangst van de aanvraag verzonden aan de aanvrager (art. 16.54 Ow). In deze processtap wordt de aanvraag inclusief eventuele bijlagen direct ook gearchiveerd voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Registreren aanvraag in VTH systeem Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, is het zinvol deze alsnog in het Omgevingsloket te registreren, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de samenwerkingsruimte, benut kunnen worden bij de behandeling van de aanvraag. (BusinessProcess) Registreren aanvraag in Omgevingsloket OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship aanvraag ontvangen via omgevingsloket Deze svg is op 12-04-2021 00:27:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:27:18 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : ingediend buiten Omgevingsloket om?
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-010-010-030
Object ID  : 0b71cf19-550a-4ef5-8dcd-5c08f2ec0ee2
Object ID_nl  : 0b71cf19-550a-4ef5-8dcd-5c08f2ec0ee2
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: