Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het opstellen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het voorontwerp. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden, met name deelnemers uit de eerdere participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies voorontwerp Op basis van de vastgestelde uitgangspunten wordt het voorontwerp van het omgevingsplan opgesteld. De input vanuit de eerder georganiseerde participatie is in de uitgangspunten geborgd en wordt zodoende meegenomen in het voorontwerp. Bij het opstellen van het voorontwerp worden gelijktijdig ook de bijbehorende toepasbare regels opgesteld/aangepast; die moeten immers nauw aansluiten bij de juridische regels in het omgevingsplan, wat afstemming tussen juristen en regelbeheerders vergt. De werkvorm bij het opstellen van het voorontwerp kan voor elke organisatie anders zijn, maar kenmerkend is dat verschillende disciplines bij elkaar gebracht moeten worden zoals geo-kennis, juridische kennis, thematisch-specialistische kennis (geluid, milieu, ...) maar ook vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatiespecialisten. Activiteiten die in deze processtap plaatsvinden zijn: * Vertalen beoogde beleidswijzigingen naar plangebieden, planregels en toepasbare regels * Analyseren hergebruik van begrippen en definities uit de stelselcatalogus; zo nodig definiëren nieuwe begrippen * Aanpassen digitale verbeelding van het plangebied * Aanpassen van de aan de digitale verbeelding gekoppelde planregels en toepasbare regels (per onderdeel van het plangebied) * Aanpassen toelichtingen bij plangebied en planregels * Afstemmen met ketenpartners en verwerken reacties * Interne inhoudelijke en kwaliteitscontrole * Opstellen collegevoorstel voor vaststelling en vrijgave voor inspraak * Borgen duurzame toegankelijkheid archiefwaardige stukken (BusinessProcess) Opstellen voorontwerp TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:19:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:19:59 CEST
ArchiMate-relatie Id-0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Inwinnen advies voorontwerp veroorzaakt Opstellen voorontwerp
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Inwinnen advies voorontwerp (BusinessProcess)
Naar   :  Opstellen voorontwerp (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
Object ID  : 0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
Object ID_nl  : 0b414a55-6703-4951-a72a-38d9a0567978
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten