Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-092c88af-0e73-4a3a-8eb3-d6e0b93f67ab

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) kan de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de aanvrager. Als de initiatiefnemer hier zelf om verzoekt of wanneer vanuit het perspectief van de gemeente het volgen van de uitgebreide procedure de voorkeur heeft (maar niet verplicht is), is afstemming tussen gemeente en initiatiefnemer gewenst. (BusinessService) Afstemming procedure Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo’n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit. Is sprake van zo’n bijzondere situatie, dan dient de uitgebreide procedure gevolgd te worden (doorgaans zal in die gevallen overigens de provincie of het Rijk bevoegd gezag zijn). Ook kan conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de initiatiefnemer. De reguliere procedure kent een termijn van 8 weken; deze kan eventueel verlengd worden tot 14 weken. De reguliere procedure wordt met vier weken verlengd als instemming door een ander bestuursorgaan vereist is (maar niet bij alleen advies, noch van een ander bestuursorgaan noch van de gemeenteraad). De uitgebreide procedure kent een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken. Bij overschrijden van de termijn wordt de vergunning NIET (meer) van rechtswege automatisch verleend. Wel kan de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen of kan de initiatiefnemer direct beroep aantekenen. (BusinessProcess) Controleren procedure ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:31:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:31:10 CEST
ArchiMate-relatie Id-092c88af-0e73-4a3a-8eb3-d6e0b93f67ab
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Afstemming procedure Controleren procedure
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Afstemming procedure (BusinessService)
Naar   :  Controleren procedure (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-092c88af-0e73-4a3a-8eb3-d6e0b93f67ab
Object ID  : 092c88af-0e73-4a3a-8eb3-d6e0b93f67ab
Object ID_nl  : 092c88af-0e73-4a3a-8eb3-d6e0b93f67ab
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten