Instemmen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het al dan niet instemmen met een voorgenomen besluit van een ander bestuursorgaan. Instemming vergt altijd een formele vaststelling. De procesgang lijkt sterk op die van “adviseren” maar is formeler van aard met formele besluitvorming en heeft een bindende uitkomst. (BusinessProcess) Instemmen Registratie, ontvangstbevestiging, eventueel verzoek aanvullende gegevens, toewijzing. (BusinessProcess) Intake verzoek instemming Versturen instemming aan aanvrager (die zorg draagt voor bekendmaking als onderdeel van het besluit waarvan de instemming deel uitmaakt), eventueel informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren resultaat instemming BusinessActor Gemeente Inhoudelijke beoordeling, afstemming, opstellen ontwerpbesluit. (BusinessProcess) Opstellen ontwerp instemming BusinessActor Waterschap BusinessActor Rijk Besluitvorming. (BusinessProcess) Besluiten instemming BusinessEvent Instemming geleverd Aanleiding is het ontvangen van een verzoek van een ander bestuursorgaan. (BusinessEvent) Verzoek instemming ontvangen Activiteiten m.b.t. samenwerking in ketens tussen bestuursorganen (veelal geen lineair proces). (BusinessProcess) Interbestuurlijk- e samenwerking BusinessActor Provincie AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 15-08-2019 05:47:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-08-2019 05:47:01 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Instemmen
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het al dan niet instemmen met een voorgenomen besluit van een ander bestuursorgaan. Instemming vergt altijd een formele vaststelling. De procesgang lijkt sterk op die van “adviseren” maar is formeler van aard met formele besluitvorming en heeft een bindende uitkomst.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 042
Object ID  : 012581e9
Object ID_nl  : 012581e9
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: