Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-00895231-ef30-44dd-a73e-a929ba3dcde9

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Advies opstellen controlerapport Na afloop van de uitvoering van de controle wordt een eindrapport opgesteld. Daarin staan de bevindingen met betrekking tot de situatie ter plaatse en/of de administratieve aspecten van de ondernomen activiteit beschreven. Ook vermeldt het controlerapport op welke punten wel en op welke punten niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, aan de verleende vergunningen en/of ontheffingen en eventuele maatwerkvoorschriften. Wanneer sprake is van een overtreding, wordt vermeld wat de aard en grootte is van de geleden schade en/of overlast, wat daarvan de oorzaak is en wie de veroorzaker, en welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden om de gevolgen van de overtreding te beperken en/of om herhaling te voorkomen. Er zijn situaties denkbaar waarin geen sprake is van een overtreding, maar wel overlast ervaren wordt en maatregelen mogelijk zijn om die overlast te verhelpen of te beperken. Ook dergelijke maatregelen worden vermeld. Het controlerapport wordt na opstellen intern gereviewd en goedgekeurd. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgacties. Het rapport wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Opstellen controlerapport TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:46:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:46:57 CEST
ArchiMate-relatie Id-00895231-ef30-44dd-a73e-a929ba3dcde9
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Opstellen controlerapport veroorzaakt Advies opstellen controlerapport
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Opstellen controlerapport (BusinessProcess)
Naar   :  Advies opstellen controlerapport (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-00895231-ef30-44dd-a73e-a929ba3dcde9
Object ID  : 00895231-ef30-44dd-a73e-a929ba3dcde9
Object ID_nl  : 00895231-ef30-44dd-a73e-a929ba3dcde9
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten