Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

'Architectuur voor collectieve voorzieningen is hard nodig'

27 juli 2017Steeds vaker ontstaan er initiatieven waarbij gemeenten dingen collectief gaan doen, zoals Samen Organiseren. Jeffrey Gortmaker, enterprise architect bij KING, vindt dat een goede ontwikkeling, zo schrijft hij in een bijdrage voor Gemeente.nu. Ook de komst van een College van Dienstverleningszaken, een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en de opzet van een Taskforce Samen Organiseren kunnen op zijn goedkeuring rekenen. Toch ziet hij ook ‘obstakels’.

Belangrijkste obstakel is het ontbreken van een architectuur die zich richt op die collectieve voorzieningen. Wat Gortmaker betreft doet de huidige situatie denken aan de tijd van de eerste digitaliseringsslag bij gemeenten. “Er gebeurde veel, vooral aan de frontoffice, maar nog niet altijd werd er gedacht en gehandeld vanuit kaders. Die waren er immers niet. Als reactie daarop is Egem i-teams begonnen met de eerste GEMMA-architecturen die structuur en richting aan deze ontwikkelingen probeerden te geven. Ook nu zijn er vanuit veel verschillende kanten initiatieven, deze keer collectief, maar het ontbreekt nog aan kaders die aangeven hoe deze collectieve ontwikkelingen samenhangen, waar we globaal naartoe willen en last but not least, hoe deze zich verhouden tot de ‘overblijvende’ gemeentelijke applicatielandschappen.”

Jeffrey Gortmaker zou het toejuichen als bijvoorbeeld de Taskforce Samen Organiseren een dergelijke architectuur zou gaan uitwerken. “Niet om alles vooraf dicht te willen timmeren, maar om richting te geven aan al deze dingen. Een soort van GEMMA voor collectieve voorzieningen.”

Lees de volledige bijdrage van Jeffrey Gortmaker op de website van Gemeente.nu https://www.gemeente.nu/blog/tijd-visie-en-samenhang-collectieve-voorzieningen/