Agile openbare consultatie

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.


API Standaard voor Zaakgericht werken (ZGW API)

VNG Realisatie is samen met een aantal gemeenten en VNG Realisatie een traject gestart om de Zaak- Documentservices te vernieuwen en beter aan te laten sluiten bij wensen van de gebruikers en de huidige stand van techniek. Om deze nieuwe ZGW API standaard snel te ontwikkelen en af te stemmen met gemeenten en leveranciers wordt de ‘scrum’ methodiek gehanteerd. De API’s voor Zaakgericht werken worden in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers volgens de ‘scrum’ methodiek ontwikkeld. De standaard komt tot stand op basis van user stories afkomstig van gemeenten en leveranciers waarbij de functionele behoeften van gemeenten centraal staan. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij deze ambitie. Zie verder de FAQ.


Gemeenten hebben de ambitie om hun informatievoorziening modern en actueel te houden en werken daarom toe naar de Common Ground. Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: data scheiden van processen en data bevragen bij de bron.


Hierdoor is het ontwikkelproces als het ware één grote openbare consultatie. Dit in tegenstelling tot vroeger toen een standaard na het complete ontwikkeltraject eenmalig werd getoetst bij stakeholders. Bij de nieuwe werkwijze is er sprake van een voortdurende afstemming met partijen waarbij meerdere instrumenten worden ingezet, t.w.:

  • Repositories op Github: te allen tijde (24/7) kunnen partijen de stand van zaken raadplegen en de planning raadplegen. Ook kunnen zij bugs inschieten en wensen aanmelden in de vorm van user stories.
  • Referentiecomponenten en API testvoorziening in de cloud waartegen getest kan worden.
  • Sprint-demo: Elke vier weken wordt er een openbare Sprint-demo georganiseerd waar de gerealiseerde user stories worden gedemonstreerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en direct feedback geven op de resultaten. Sprint-demo’s worden boven live gestreamd als webinar, deelnemers op afstand kunnen dus ook deelnemen.
  • API-labs, eveneens openbaar, geven developers van gemeenten en leveranciers de kans om met ondersteuning van het ZGW team te experimenteren met de API’s. Ook hier kunnen uiteraard bugs en nieuwe wensen gemeld worden.
  • Presentaties op de Leveranciersdag van VNG-Realisatie


Deze instrumenten tezamen zijn onderdeel van de openbare consultatie. Er zal dus sprake zijn van een voortdurende consultatie van de stakeholders, waarmee ook de kans ontstaat om de standaard voortdurend te verbeteren op aangeven van de gebruikers. Meer informatie hoe we samen tot API-standaarden vindt u op GEMMA online.

Sinds augustus 2018 zijn inmiddels 12 Sprintdemo’s georganiseerd waar veel feedback is opgehaald. Gemiddeld is door 25 leveranciers en 30 gemeenten feedback opgehaald. Tevens zijn twee API-Labs georganiseerd waaraan 22 leveranciers en 10 gemeenten hebben deelgenomen.

Op 18 juli wordt de Release Candidate verwacht. Vanaf dan kunnen leveranciers en gemeenten de API’s inbouwen en gaat de software over in de beheerfase. Na 18 juli 2019 kan de ZGW API standaard door leveranciers worden ingebouwd in hun producten. Tijdens de Sprint-demo’s API-Labs beoordelen en testen gemeenten en leveranciers de resultaten van de sprints en verzamelen we feedback. De laatste Demo en Sprint Reviews en API-Lab zijn gepland op:

  • vrijdag 7 juni 2019, Presentatie, Leveranciersdag, Soesterberg
  • donderdag 20 juni 2019, Demo en Sprint Reviews, Utrecht of Webinar livestreamen
  • dinsdag/woensdag 2&3 juli 2019, API-Lab, Utrecht
  • donderdag 18 juli 2019, Demo en Sprint Reviews, Utrecht of Webinar livestreamen


Bent u niet in staat één van de fysieke/webinar Sprint-demo’s en/of API-Lab’s bij te wonen, of heeft u aanvullende opmerkingen, dan ontvangen we uw opmerkingen, aanvullingen, suggesties graag op Github in het tabblad Issues (New issues).


Wij verzoeken u voor 18 juli 2019 uw feedback kenbaar te maken middels voorgenoemde instrumenten. Uw feedback wordt basis van prioritering van de backlog behandeld. Let wel: uw feedback kan ook na 18 juli door Beheer of in de Doorontwikkeling worden verwerkt!

Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 03:02.