Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 02-10-2015

Het laatstgehouden overleg van de Adviesgroep Informatievoorziening is gehouden op 2 oktober 2015.

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Kennismaken
  3. Doel van de Adviesgroep/bijeenkomst
  4. Stand van zaken gemeentelijke informatievoorziening aan de hand van GEMMA2
  5. Gesprek over ontwikkeling gemeentelijke informatievoorziening aan de hand van GEMMA
  6. Sluiting

Relevante pagina's

Vergaderstukken en presentaties


Verslag