Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 07-09-2018

Onderwerp: Common Ground: inventarisatie te realiseren services t.b.v. migratie naar een Gegevenslandschap

Toelichting: Met de beweging “Common Ground” willen gemeenten zoveel mogelijke gegevens “bij de bron” beschikbaar hebben, zodat ze lokale kopieën en andere ingewikkelde gegevenslogistiek kunnen uitfaseren en hiermee de informatievoorziening kunnen vereenvoudigen en kans op fouten kunnen verkleinen (zie verder Common Ground en Gegevenslandschap). De beweging naar een gegevenslandschap is niet van vandaag op morgen gereed. Er moeten (landelijke) bronnen beschikbaar komen en landelijke bronnen moeten ook dezelfde functionaliteit gaan leveren die de huidige gegevensmagazijnen nu bieden. Met de adviesgroep willen we vanuit de gemeentelijke praktijk inventariseren aan welke services er in een gegevenslandschap behoefte is om deze beweging in te kunnen zetten.

Agenda

enter

1. Opening, mededelingen en actielijst (9:30 uur)


2. Korte Update Common Ground spoor Services en standaardisatieactiviteiten VNG Realisatie (Wouter Bruijning en Theo Peters 9:45-10:30 uur)


3. Naar een gemeentelijke gegevenslandschap: welke services zijn nodig (10:30 uur)
De behoefte vanuit de gemeentelijke praktijk aan services in een gegevenslandschap willen we graag verkennen met de adviesgroep langs de volgende vragen:

1. Aan welke (landelijke) gegevensbronnenbronnen is er behoefte vanuit de gemeentelijke praktijk?
i. Welke zijn nodig voor het kunnen vervangen van de gegevensmagazijnen?
ii. Zijn er nog additionele bronnen/services gewenst?
iii. Is hier een prioritering in aan te brengen?
2. Welke additionele functionaliteit moeten (bestaande) gegevensbronnen (bv. basisregistraties) gaan leveren om het mogelijk te maken om lokale kopieën te kunnen vervangen?

Beoogd resultaat is een set met geprioriteerde user-stories, die aangeven waar vanuit de gemeentelijke praktijk de behoefte en prioriteit ligt mbt te realiseren services in een gegevenslandschap.


- Lunch - (12:00-13:00 uur)


4. Vervolg inventariseren en prioriteren user stories (13:00 -14:00 uur)


5. Toekomst van de adviesgroep en plaats in overall governance (14:00-15:00 uur)


6. Rondvraag en sluiting (15:00-15:30 uur)

Vergaderstukken en presentaties

Er zijn geen vergaderstukken toegevoegd

Geen bestanden beschikbaar voor ZIP-bestand


Verslag

Nog geen verslag voorhanden