Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 08-12-2017

Onderwerp: Archiveren by design
Transparantie, verantwoording en voldoen aan wetgeving zijn enkele uitgangspunten bij archiveren by design. Gemeenten houden vele informatiebronnen bij met of zonder archieffunctie en een archief. Met archiveren by design willen we een beweging op gang brengen vanuit ICT/Informatiebeheer en archivarissen om efficiënter en effectiever informatiefuncties te ontwerpen. Denk daarbij aan creatie, gebruik, publiceren en bewaren/selecteren en archiveren van informatie, samen te vatten met duurzame toegankelijkheid.

Doel van de bijeenkomst:

Een advies van de Adviesgroep Informatievoorziening aan KING over archiveren by design i.h.k.v. duurzame toegankelijkheid.

Agenda

enter

1. Opening (9:30u-10:00u)

 • Terugblik op vorige sessie
 • Stand van zaken
 • Actielijst


2. Archiveren by design en de impact op gemeenten (10:00u-10:45u)

Toelichting door André Plat

 • Aanleiding
 • Wat is duurzaamheid?
 • Wat is toegankelijkheid?
 • Enkele beelden op het huidig beschikbaar instrumentarium op gemeenten
 • Ontwikkelingen rondom Duurzame Toegankelijkheid (sociaal, technisch, organisatorisch, economisch, politiek) en archivering by design (de beweging)


- Korte Pauze (10:45u-11:00u) -


3. Blik vanuit gemeenten: waar zit de behoefte van gemeenten t.a.v. duurzame toegankelijkheid/archiveren by design? (11:00u-11:30u)'

Toelichting door adviesgroeplid Patrick Castenmiller

Een korte inleiding over hoe digitale duurzaamheid wordt ontworpen in Hoorn en de regio Westfriesland en de stand van zaken op dit moment; wat heeft de gemeente/de regio en waar lopen we tegenaan.


4. Discussievragen (11:30u-14:30u, onderbroken door lunch van 12:00u-13:00u)

 • Wat betekent ‘archiveren by design’ voor gemeenten?
 • Welke stappen zijn te zetten?
 • Kunnen we archiveren by design linken aan common ground en gegevenslandschap?
 • Wie en wat kan ons daarbij helpen (archieven als basisregistratie?)?
 • Kunnen we dit collectief aanpakken? ………


5. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u-14:45u)

 • Welke afspraken moeten, kunnen en willen we maken over ‘archiveren by design’?


6. Agenda volgende sessie + inventariseren onderwerpen (14:45u-15:00u)

Vergaderstukken en presentaties

Er zijn geen vergaderstukken toegevoegd

Geen bestanden beschikbaar voor ZIP-bestand