Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 08-12-2017

Onderwerp: Archiveren by design
Transparantie, verantwoording en voldoen aan wetgeving zijn enkele uitgangspunten bij archiveren by design. Gemeenten houden vele informatiebronnen bij met of zonder archieffunctie en een archief. Met archiveren by design willen we een beweging op gang brengen vanuit ICT/Informatiebeheer en archivarissen om efficiënter en effectiever informatiefuncties te ontwerpen. Denk daarbij aan creatie, gebruik, publiceren en bewaren/selecteren en archiveren van informatie, samen te vatten met duurzame toegankelijkheid.

Doel van de bijeenkomst:

een advies van de Adviesgroep Informatievoorziening aan KING over archiveren by design i.h.k.v. duurzame toegankelijkheid: a) Welke problemen en successen ervaren gemeenten op weg naar duurzame toegankelijkheid b) Is een herontwerp van het archiveringsproces nodig en welke contouren geeft de Adviesraad daarvoor mee aan KING? c) Op welke manier kunnen wij het proces van de beweging ‘Archiveren by design’ vaart geven?

Agenda

enter

1. Opening (9:30u-10:00u)

 • Terugblik op vorige sessie
 • Stand van zaken
 • Actielijst

2. Blik vanuit gemeenten: waar zit de behoefte van gemeenten t.a.v. duurzame toegankelijkheid/archiveren by design? (10:00u – 10:30u)

 • Toelichting door adviesgroeplid Patrick Castenmiller
 • Een korte inleiding over hoe digitale duurzaamheid wordt ontworpen in Hoorn en de regio Westfriesland en de stand van zaken op dit moment; wat heeft de gemeente/de regio en waar lopen we tegenaan.

3. Archiveren by design en de impact op gemeenten (10:30u-10:45u). Toelichting door André Plat i.s.m. Rob Heimering

 • Aanleiding
 • Wat is duurzaamheid?
 • Wat is toegankelijkheid?
 • Enkele beelden op het huidig beschikbaar instrumentarium op gemeenten
 • Ontwikkelingen rondom Duurzame Toegankelijkheid (sociaal, technisch, organisatorisch, economisch, politiek) en archivering by design (de beweging)


- Korte Pauze (10:45u-11:00u) -


4. Brainstorm/successen en uitdagingen bij individuele gemeenten (11:00u-12:00u). Toelichting door André Plat


- Lunch (12:00u-13:00u) -  


5. Business Model Canvas, Ivo Hendriks geeft een inleiding (13:00u-14:30u)

 • In groepjes aan de slag met het canvas (45 minuten)
 • De individuele canvassen door plotten naar gezamenlijk op te pakken items (45 minuten)

6. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u-14:45u)

 • Samenvatting uitgebracht advies;
 • Welke afspraken moeten, kunnen en willen we maken over het te behandelen onderwerp
7. Agenda volgende sessie + inventariseren onderwerpen (14:45u-15:00u)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden