Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 13-10-2017

Agenda

enter

Onderwerp: ‘AVG en de impact ervan op gemeenten’

Transparantie en verantwoording zijn belangrijke uitgangspunten van de AVG. Gemeenten leggen verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens. Door een privacybeleid en -reglement te publiceren maakt de gemeente duidelijk op welke manier zij met persoonsgegevens omgaat en welke uitgangspunten daarbij aan de basis liggen.

Doel van de bijeenkomst: een advies van de Adviesgroep Informatievoorziening aan KING over de impact van AVG op gemeenten en GEMMA.

1. Opening (9:30u-10:00u) - Terugblik op vorige sessie - Stand van zaken - Actielijst

2. AVG en de impact ervan op gemeenten (10:00u-10:45u), toelichting door Anita van Nieuwenborg • Aanleiding • Wat is AVG? • Ontwikkelingen rondom AVG • Impact van GEMMA op gemeenten

- Korte Pauze (10:45u-11:00u) –

3. Blik vanuit gemeenten: waar zit de behoefte van gemeenten ta.v. GEMMA? (11:00u-11:30u), toelichting door [adviesggroepleden] • Patrick geeft een korte inleiding over hoe hij aankijkt tegen deze beweging

4. Discussievragen (11:30u-14:30u, onderbroken door lunch van 12:00u – 13:00u) : • Wat betekent de AVG voor gemeenten? • Wat betekent de AVG voor de bestaande GEMMA onderdelen? • Wat betekent de AVG en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de collectiviseringsbeweging en eventuele collectieve voorzieningen?


5. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u-14:45u) • Maken van afspraken om te komen tot een advies


6. Agenda volgende sessie + inventariseren onderwerpen (14:45u-15:00u)

• Archiveren by design, incl. ontwikkelingen als edepot.

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden