Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 08-09-2017

Onderwerp: ‘Van Referentiearchitectuur naar Doelarchitectuur’
Doel: Een advies van de Adviesgroep Informatievoorziening aan KING (ic. Theo Peters) over de scope, verhouding tot de GEMMA, diepgang en te adresseren aandachtspunten bij het opstellen van een doelarchitectuur voor gemeenten.

Agenda

enter

Agenda adviesgroep VI 8 september 2017


1. Opening, mededelingen en actielijst (9:30-9:45 uur)


2. Inleiding op beweging van Doelarchitectuur naar Referentiearchitectuur (9:45-10:45 uur) (toelichting door Jeffrey, Arnoud)

• Aanleiding

• Ontwikkelingen rondom GGI, LOD, Gegevenslandschap,..

• Wat is een doelarchitectuur, referentiearchitectuur etc.

• Korte blik op huidige GEMMA


- Korte Pauze (10:45-11:00 uur) -


3. Blik vanuit gemeenten: waar zit de behoefte aan een doelarchitectuur? (11:00-11:30 uur)

• Rob, Tom en Eelco geven een korte inleiding over hoe zij aankijken tegen deze beweging


4. Discussievragen (11:30-14:30 uur, onderbroken door lunch om 12:00 uur) :

• Hoe kijkt de adviesgroep aan tegen de beweging naar een doelarchitectuur? Nut en noodzaak?

• Waar ligt de grootste behoefte (welke onderdelen) voor een doelarchitectuur? En waar niet?

• Hoe ligt de relatie met de bestaande GEMMA?

• Welke vraagstukken roept deze beweging verder nog op en welke aandachtspunten wil de adviesgroep nog meegeven?


5. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30 -14:45 uur)

• Maken van afspraken om te komen tot een advies


6. Agenda volgende keer (14:45-15:00 uur)

• Ook onderwerpen inventariseren voor actualiseren groslijst

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden