Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 21-10-2016

Binnen de GEMMA ontbreekt de technische architectuurlaag. Welke architectuur hoort daarbij en hoe kom je tot een architectuur hiervoor? Aan de hand van twee verschillende modellen, waarvan één abstracter en de ander wat dieper, willen we aankomend overleg verkennen hoe deze infrastructuur laag voor gemeenten eruit zou moeten zien binnen de GEMMA. Daarnaast zien we een ontwikkeling in het gebruik van de cloud als oplossing voor architectuur en infrastructuur. In hoeverre is het wenselijk deze oplossing voor gemeenten te collectiviseren? Welke onderdelen van de gemeentelijke technische architectuur passen in dat model van collectivisering?

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30-9:45 uur)

2. Korte toelichting op het thema 'Intrastructuur in GEMMA' en het programma (Theo Peters) (9:45-10:00 uur)

3. Toelichting thema (Sander Rodenhuis, architect bij gemeente Haarlemmermeer) (10:00-12:00 uur)
Sander Rodenhuis zal voor de inhoudelijke toelichting twee verschillende, door hem ontworpen, modellen laten zien als voorbeeld en input voor de discussie in de middag.

Lunch (12:00-12:30 uur)

4. Discussie (12:30-14:00 uur)
Aan de hand van onderstaande vragen:

A. Wat hebben gemeenten n.a.v. de voorbeelden uit de ochtend op generiek gemeentelijk niveau aan infrastructuur in GEMMA nodig?
B. Welke architectuur hoort daarbij?
C. Welke functies hebben gemeenten in de cloud ondergebracht? Hoe is de verhouding daartussen? D. Welke afspraken en contracten met de leverancier horen hier bij?
E. Welke dilemma’s, bijv. informatiebeveiliging en privacy, spelen een rol?
F. Hoe organiseer je de (technische) verbinding tussen verschillende applicaties die in verschillende clouds draaien?
G. Welke onderdelen hiervan zijn te collectiviseren? En op welke manier zou dit moeten worden georganiseerd voor gemeenten?

5. Omgevingswet (14:00-15:00 uur)
De adviesgroep wordt regelmatig om input gevraagd op diverse architectuurschetsen uit het programma DSO. Uit de groep is de behoefte naar voren gekomen naar wat meer achtergrond en context. Hiervoor sturen we 3 documenten mee (deze zijn nog niet vastgesteld, dus ze mogen nog niet op GEMMA Online). We geven nog een korte toelichting op deze documenten en de planning en context van het DSO en inventariseren verdere vragen/behoeften van de werkgroep.

6. Rondvraag en sluiting (15:00 uur)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag