Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 10-06-2016

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen

2. Toelichting Katern Informatiebeveiliging

KING licht de totstandkoming en het gebruik van het Katern toe. Daarbij worden belangrijke discussiepunten voor in de middag bepaald door de deelnemers.

Lunch (12:00-12:45)

3. Discussie met de deelnemers

KING vraagt de adviesgroep hoe zij het Katern Informatiebeveiliging (concept) verder kan ontwikkelen, dan wel de uitvoering van informatiebeveiliging verder kan uitwerken binnen GEMMA. Dit willen we bespreken aan de hand van in ieder geval de volgende vragen.

  • A. Helpt dit gemeenten?
  • B. Wat missen we nog in het Katern?
  • C. Wat kan in navolging op dit Katern verder uitgewerkt worden binnen (onderdelen van) GEMMA?

De IBD/GEMMA hebben een specifieke vraag op de benodigde verdiepingsslag op referentiecomponenten t.b.v. informatiebeveiliging (voor opname in de SWC). Er zijn hierbij 4 scenario’s onderkend:

  • Per referentiecomponent beveiligingseisen/standaarden specificeren
  • Per zaaktype beveiligingseisen/standaarden specificeren
  • Per zaaktype dataclassificatie uitvoeren
  • Per referentiecomponent dataclassificatie uitvoeren

Graag jullie ideeën en een advies op de mogelijke scenario’s.

4. Rondvraag en afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag