Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 11-03-2016

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen

2. Terugkoppeling heidag regieraad Gegevens (Theo Peters)
Zie Bijlage 1 ‘Principiële keuzes kernteam stelsel overheidsgegevens’


3. Korte presentatie ‘Katern Zaakgericht werken’ (Jeffrey Gortmaker)
Inleiding op het onderwerp en toelichting op de KING visie van zaakgericht werken binnen GEMMA 2. Onderschrijft de groep deze visie en uitgangspunten?

Ter voorbereiding graag doornemen Bijlage 2 ‘Katern Zaakgericht werken’: http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_2_Katern_Zaakgericht_Werken (dit is een nieuwe versie !)

4. Korte introductie op Zaak Document Services (Johan Boer, KING)
Toelichting van KING op de standaard ZDS.

Ter voorbereiding graag kennis nemen van:

5. Presentatie Proof of Concept (Eelco Hotting, gemeente Haarlem)
Een uitwerking vanuit de gemeentelijke praktijk; welke invulling heeft Haarlem aan zaakgericht werken gegeven? Welke vragen en leerpunten komen daaruit?

6. Discussie met de deelnemers

a. Het concept ZGW
Zie ter voorbereiding Bijlage 3 ‘Bespreekpunten Zaakgericht werken’.

b. Zaakgericht werken in Haarlem
Vragen en discussie n.a.v. ervaringen uit de pilot Haarlem

7. Bepalen agenda volgende keer

8. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag


Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 mrt 2016 om 06:00.