Adviesgroep Informatievoorziening d.d. 12-02-2016

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen

2. Presentatie ontwikkelingen GEMMA 2 (Jeffrey Gortmaker)
Toelichting op recente en aankomende ontwikkelingen in GEMMA 2, in aanloop naar een nieuwe cocreatie. Aan bod komen o.a. de mapping van referentiecomponenten op de applicatiefuncties, het katern Verbinden en de uitwerking van domeinplaten voor het ruimtelijk en sociaal domein.

3. Toelichting toepassingsvarianten (Theo Peters)
Een toelichting op het meegestuurde document over verschillende toepassingsvarianten in GEMMA.

Lunch (12:00)

4. Discussie met de deelnemers

a. Plaats en rol van de referentiecomponenten binnen GEMMA 2
Voorheen werd dit bepaald vanuit bestaande applicaties. Nu verbinden we ze nadrukkelijk met architectuur (applicatiefuncties). In welk vorm helpen de referentiecomponenten gemeenten? Is dit een goede beweging? Hoe zijn jullie de relatie applicatiefunctie- referentiecomponent? Wat zou je KING mee willen geven?

b. Nut en diepgang van domeinarchitecturen
Twee domeinen zijn nu min of meer uitgewerkt. Helpt deze uitwerking gemeenten? Voor welk doel? Zijn er nog extra handvatten of instructies nodig naast deze platen?

c. Meer regie op leveranciers door katern verbinden?
Gaat de inhoud van het katern verbinden zoals gepresenteerd helpen bij het nemen van meer regie op leveranciers? Wat wil je ons nog meegeven in de verdere uitwerking hiervan?

d. Welke vraagstukken zou je binnen je gemeente met GEMMA 2 willen adresseren? Biedt GEMMA 2 hier voldoende handvatten voor?
GEMMA 2 is nu min of meer een toolbox die je kunt gebruiken voor het beantwoorden van diverse architectuurvragen. Op welke vragen zou je antwoord willen krijgen vanuit GEMMA 2? Biedt GEMMA 2 hier voldoende basis voor? Welke verhalen, gebruiksaanwijzingen moeten er dan nog bij?

e. Hoe kunnen we toepassingsvarianten onderscheiden in GEMMA 2? Wat is zinvol? (Zie bijlage 1)
Gemeenten zijn heel verschillend. We willen GEMMA dichter bij gemeenten brengen door verschillende toepassingsvarianten te onderscheiden. In het meegestuurde document is een eerste opzet hiervan meegegeven. Helpen deze/dergelijke toepassingsvarianten? Hoe deze te vertalen naar architectuur?

5. Bepalen agenda volgende keer

6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag