Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Aan de slag Wabo-BAG Services

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:11:12
Meer over dit koppelvlak =>

De afgelopen jaren heeft KING verschillende standaarden vastgesteld. Met zes van deze standaarden zijn in in 2014 in het traject Winstpakkers praktijkbeproevingen uitgevoerd in het kader van Operatie NUP. Er is veel bereikt, maar het werk is niet af. Daarom biedt KING gemeenten tot 1 november 2015 enige ondersteuning op terreinen waar met weinig middelen nog veel resultaat kan worden bereikt. Onder andere het koppelvlak Zaak- en Documentservices valt onder deze ondersteuning. Naast de Wabo-BAG services worden nog vijf gemeentelijke processen geoptimaliseerd in het ondersteuningstraject Winstpakkers.

Het traject Winstpakkers

Het traject Winstpakkers bestaat uit:

  • Vraagbundeling: gemeenten worden gefaciliteerd bij het bundelen van de vraag naar het inbouwen van standaarden
  • Aanbodsturing: waarbij wordt gestuurd op het tijdig en juist beschikbaar stellen van de standaarden door de verschillende leveranciers. Over de voortgang wordt expliciet met gemeenten gecommuniceerd.
  • Praktijkbeproevingen: met een groep gemeenten en leveranciers die in 2014 hebben deelgenomen aan het traject Winstpakkers worden de praktijkbeproevingen afgerond, zodat ook andere gemeenten van deze implementatie-ervaring kunnen profiteren.