Aan de slag StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV)

Meer over dit koppelvlak =>

Om gebruik te kunnen maken van het koppelvlak en daarmee elektronisch en beveiligd berichten uit te kunnen wisselen met ketenpartners in het (juridisch) jeugdzorgdomein, dient u te beschikken over een applicatie die u ondersteunt bij de uitvoering van uw jeugdzorgtaken, in ieder geval v.w.b. de berichtuitwisseling via CORV. Zie de GEMMA Softwarecatalogus voor de applicaties en bijbehorende leveranciers die dit koppelvlak ondersteunen.

Zie voor informatie over CORV en het aansluiten daarop het dossier CORV op de website van de VNG.

Uw leverancier ondersteunt u bij het realiseren van de aansluiting op CORV en het in stand houden van de aansluiting bij een nieuwe versie van het koppelvlak.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 okt 2023 om 01:19.