Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Aan de slag StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV)

Laatst bewerkt: 10 november 2021, 02:01:31
Meer over dit koppelvlak =>

Om gebruik te kunnen maken van het koppelvlak en daarmee elektronisch en beveiligd berichten uit te kunnen wisselen met ketenpartners in het (juridisch) jeugdzorgdomein, dient u te beschikken over een applicatie die u ondersteunt bij de uitvoering van uw jeugdzorgtaken, in ieder geval v.w.b. de berichtuitwisseling via CORV. Zie de GEMMA Softwarecatalogus voor de applicaties en bijbehorende leveranciers die dit koppelvlak ondersteunen.

Zie voor informatie over CORV en het aansluiten daarop het dossier CORV op de website van de VNG.

Uw leverancier ondersteunt u bij het realiseren van de aansluiting op CORV en het in stand houden van de aansluiting bij een nieuwe versie van het koppelvlak.