Aan de slag met StUF-koppelvlak Kadastrale mutatieservices


Meer over dit koppelvlak =>

Versie 1 van dit koppelvlak is gebaseerd op StUF-BG 3.10 en daarmee op RSGB 2.0 dat weer afgeleid is van AKR, de voorganger van de BRK. Het vertaalt dientengevolge de BRK-structuur terug naar de ‘oude’ AKR-structuur. De volgende versie van dit koppelvlak wordt gebaseerd op StUF-BG 3.20 en daarmee op RSGB 3.0 dat afgeleid is van de BRK en daarmee qua structuur overeenkomt. StUF-BG 3.20 is evenwel voorlopig nog niet beschikbaar.

Elke organisatie waarvoor het koppelvlak bedoeld is, moet afwegen of zij van deze versie van het koppelvlak gebruik gaat maken (om de BRK Levering te verwerken) dan wel pas vanaf de volgende versie van het koppelvlak. Indien een registratie, waarin kadastrale mutaties verwerkt worden, nog gebaseerd is op de AKR-structuur dan wordt gebruik van deze versie van het koppelvlak aanbevolen. Indien die registratie al gebaseerd is op de BRK-structuur dan is te overwegen de BRK-Levering daarin vooralsnog direct te verwerken en pas bij het beschikbaar komen van de volgende versie van dit koppelvlak daarvan gebruik te gaan maken (ter vervanging van de directe verwerking van de BRK Levering in die registratie). Het verdient aanbeveling hierover tijdig afspraken te maken met de leverancier van de desbetreffende applicatie.

Zie onder 'Overzicht' voor de gebruiksmogelijkheden, onder 'ICT-aanbod' voor de beschikbaarheid in software en onder 'Techniek' voor de implementatiemogelijkheden.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 nov 2017 om 09:48.