Aan de slag Betalen- en Invorderenservices


Meer over dit koppelvlak =>

De afgelopen jaren heeft KING verschillende standaarden vastgesteld. Met zes van deze standaarden zijn in in 2014 in het traject Winstpakkers praktijkbeproevingen uitgevoerd in het kader van Operatie NUP. Er is veel bereikt, maar het werk is niet af. Daarom biedt KING gemeenten tot 1 november 2015 enige ondersteuning op terreinen waar met weinig middelen nog veel resultaat kan worden bereikt. Onder andere het koppelvlak Zaak- en Documentservices valt onder deze ondersteuning. Naast de Betalen- en Invorderenservices worden nog vijf gemeentelijke processen geoptimaliseerd in het ondersteuningstraject Winstpakkers.

Het traject Winstpakkers

Het traject Winstpakkers bestaat uit:

  • Vraagbundeling: gemeenten worden gefaciliteerd bij het bundelen van de vraag naar het inbouwen van standaarden
  • Aanbodsturing: waarbij wordt gestuurd op het tijdig en juist beschikbaar stellen van de standaarden door de verschillende leveranciers. Over de voortgang wordt expliciet met gemeenten gecommuniceerd.
  • Praktijkbeproevingen: met een groep gemeenten en leveranciers die in 2014 hebben deelgenomen aan het traject Winstpakkers worden de praktijkbeproevingen afgerond, zodat ook andere gemeenten van deze implementatie-ervaring kunnen profiteren.