Releasenotes StUF Testplatform 1.7.1 (17-7-2015)


Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.7.1 Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.7.0 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Deze release kent geen functionele wijzigingen.

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Bug Incorrect check on AN40 format in Zaakidentificatie and documentidentificatie 1.7.1
Bug Regel STV0000025 gaat niet af en is dubbel met STV0000061 1.7.1
Bug Regel STV0000024 gaat niet af bij tijdstipRegistratie in huidige voorkomen 1.7.1
Bug STV0000047 geeft onterecht een foutmelding 1.7.1
Bug actualiseerZaakStatus (P) zaakstatus gewijzigd 1.7.1
Bug Regel DCRB005 resulteert in waarschuwing ipv fout 1.7.1
Bug Schemavalidate StUF WOZ 3.12 werkt niet correct 1.7.1