Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Releasenotes StUF Testplatform 1.6.1 (3-7-2015)

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 14:28:58

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.6.1. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.6.0 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Uitbreiding testscope testset Documentcreatie

Naar aanleiding van de vraag of extensies getest kunnen worden op het StUF Testplatform zijn de in de koppelvlakspecificatie vermelde 'Optionele varianten' opgenomen als losse testsets welke aanvullend op de reguliere documentcreatie testsets uitgevoerd kunnen worden. De volgende optionele testsets zijn toegevoegd:

 • Optionele Variant #1 (Opslag door DCA in DMS via Zaak- en Documentservices)
 • Optionele Variant #2 (Opslag in DCA in overig DMS)
 • Optionele Variant #3 (Gebruikersinteractie tijdens het aanmaken)

In de Testset beschrijving per referentiecomponent aangegeven welke testset voor welk referentiecomponent relevant is.

Aanpassen testberichten testset Documentcreatie (gebruik van variabelen)

De testberichten welke gebruikt worden in de testsets voor documentcreatie maken sinds release 1.6.1 gebruik van een aantal variabelen waarden voor het automatisch invullen of ophalen van gegevens welke in de berichten worden meegestuurd. Dit geldt voor de volgende elementen:

 • Zender & ontvanger applicatie
 • Zender & ontvanger organisatie
 • Jobidentificatie
 • Sjabloonidentificatie
 • Tijdstipbericht
 • Referentienummer
 • Documentidentificatie
 • Zaakidentificatie

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Improvement Update StUF WOZ schema's 1.6.1
Improvement Ophoging maximaal aantal op te voeren applicaties 1.6.1
Improvement Update StUF schema's naar Patch 22 1.6.1
New feature Toepassen van gebruik variabelen in testberichten 1.6.1
New feature Uitbreiding Testregels Documentcreatie voor Optionele Varianten 1.6.1
New feature Uitbreiding Testsets & Scenario's Documentcreatie voor Optionele Varianten 1.6.1