StUF Testplatform 1.6.0 releasenotes (3-6-2015)


Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.6.0. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.5.1 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Ondersteuning ebMS

Het StUF Testplatform ondersteunt vanaf nu koppelingen op basis van ebMS. Leveranciers die hier gebruik van willen maken kunnen bij het opvoeren van een applicatie aangeven dat uit te voeren testen met ebMS (in plaats van SOAP/WSDL) uitgevoerd moeten worden. Leveranciers kunnen geheel zelfstandig de benodigde CPA's genereren en downloaden. Daarnaast is er een PING/PONG functionaliteit toegevoegd om de ebMS verbinding met het StUF Testplatform te testen.

Bugs en Changes

Issue Type Summary Fix Version/s
New Feature Ondersteuning koppelingen op basis van ebMS 1.6.0
Bug Fout opgelost in configureren https verbindingen met StUF Testplatform 1.6.0