StUF Testplatform 1.5.1 releasenotes (1-5-2015)


Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testapltfrom 1.5.1. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.5.0 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Uitbreiding testscope testset Zaak- en Documentservices

Naar aanleiding van een wijzigingen aan de testscope voor het documentmanagementsysteem is hierop de testset in het StUF testplatform bijgewerkt. De testset voor het DMS bestaat nu uit de volgende services:

 • RepositoryService
 • ObjectService
 • PolicyService
 • RelationshipService
 • VersioningService
 • ACLService
 • MultiFilingService
 • DiscoveryService
 • NavigationService

Wijzigingen in berichten testset Zaak- en Documentservices

 • In berichten die door het StUF Testplatform worden verstuurd naar de te testen applicatie kunnen leveranciers vanaf nu de inhoud van de volgende elementen voorzien van een eigen waarde: Applicatie . zender/ontvanger, Organisatie . zender/ontvanger.
 • tijdstipBericht wordt vanaf nu genereert en is altijd de huidige datumtijd.
 • Referentienummers worden gegenereerd.


Bugs and Changes

Totaal 3 issues
Issue Type Summary Fix Version/s
Bug Fouten opgelost in testset StUF GeoIMGeo 1.5.1
Improvement Wijziging berichten Zaak- en Documentservices 1.5.1
Improvement Uitbreiding testscope Zaak- en Documentservices testset DMS 1.5.1