Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Testplatform 1.5.0 releasenotes (20-4-2015)

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 14:28:55

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testapltfrom 1.5.0. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.4.0 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Mogelijkheid voor leveranciers om testberichten 'op maat' te maken

De berichten die door het StUF Testplatform worden verstuurd waren van tevoren gedefinieerd en konden niet aangepast worden. leveranciers moesten daardoor extra inspanning verrichten zodat de te testen applicatie kon omgaan met de berichten van het StUF Testplatform. Door deze wijziging kunnen leveranciers nu op bepaalde plekken in een bericht eigen waardes invullen. Hierbij kan gedacht worden aan een zender/ontvanger, zaaktypes of zaakidentificaties. Daarnaast worden bepaalde waardes in berichten nu gegenereerd zoals de tijdstipBericht of referentie-id's.

Opvragen debug informatie

Het StUF Testplatform heeft vanaf nu een extra knop 'foutboodschap' bij het testuitvoerings scherm. Door op deze knop te drukken kan de leverancier debug informatie opvragen over de fout die zich bij het testen heeft voorgedaan.

Uitbreiding mogelijkheden om geautomatiseerd te testen

Ten behoeve van het geautomatiseerd testen is het aantal functies wat aangeroepen kan worden middels een HTTP_GET uitgebreid. De volgende acties zijn toegevoegd:

  • Opvragen van testresultaten (in XML vorm)
  • Starten van een 'provider test' testset (dit zijn testsets waarbij het StUF Testplatform een bericht verstuurt naar de te testen applicatie om een testset uitvoering te starten)

(zie de handleiding van het StUF Testplatform voor een totaal overzicht van beschikbare acties)


Bugfixes en Changes

Issue Type Summary Fix Version/s
New Feature Knop "Foutboodschap" op Testset uitvoering pagina toevoegen 1.5.0
New Feature Aanroep om xml rapportage te krijgen t.b.v. geautomatiseerd testen 1.5.0
New Feature Aanroep om provider test te starten t.b.v. geautomatiseerd testen 1.5.0
HotFix Onterechte check in testregel CORV000023 1.5.0
New Feature Berichttype moet herkenbaar zijn obv de naam van root element 1.5.0
New Feature Gebruik van variabelen en gegenereerde content in berichten 1.5.0