Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Werkgroep Documentcreatieservices d.d. 28-06-2017

Status van deze pagina: Cocreatie

Agenda

Agenda

1. Opening en mededelingen 2. Doorontwikkeling Documentcreatieservices

     * Digitaal ondertekenen
     * Batchcreatie
     * Standaardiseren van vervolgacties
     * Uitwisselen sjablooninformatie
     * Opnieuw in bewerking nemen van document
     * Aansluiten op nieuwe GEMMA standaarden
     * Authenticatie en autorisatie

3. Proces en planning 4. Vervolg, afsluiten en rondvraag

Vergaderstukken en presentaties